TV ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

406.60 ฿11,556.00 ฿

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น  ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ 1 ชุด ประกอบด้วย

 • ชั้นที่ 1  ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ กระดาษต่อเนื่องเคมี สีฟ้า
 • ชั้นที่ 2 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า     สำเนาใบแจ้งหนี้ กระดาษต่อเนื่องเคมีสีเขียวอ่อน
 • ชั้นที่ 3 สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี  กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว
 • ชั้นที่ 4 สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี กระดาษต่อเนื่องเคมีสีเหลือง
ล้างค่า

คำอธิบาย

 ฟอร์มกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า เหมาะสำหรับการขายเชื่อ ขายเครดิต
แนะนำใช้คู่กับ (RE)ฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น ใบเสร็จรับเงิน

ราคากระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น (ราคายังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง)

 • 100 ชุด ราคาฃุดละ 3.80 บาท
 • 200 ชุด ราคาฃุดละ 3.60 บาท
 • 300 ชุด ราคาฃุดละ 3.50 บาท
 • 400 ชุด ราคาฃุดละ 3.40 บาท
 • 500 ชุด ราคาฃุดละ 3.30 บาท
 • 1,000 ชุด ราคาฃุดละ 3.10 บาท
 • 1,500 ชุด ราคาฃุดละ 3.00 บาท
 • 2,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.90 บาท
 • 3,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.80 บาท
 • 4,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.70 บาท

การจัดส่งกระดาษต่อเนื่อง

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้า วันจันทร์-ศุกร์ ส่งสินค้าเวลา 15.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ ส่งสินค้าเวลา 11.00 น.
 • โดยรายการสั่งซื้อที่ได้โอนชำระเงินและแจ้งชำระเงินภายในเวลา 13:30 น. จะจัดส่งในวันที่ได้รับแจ้ง
 • รายการโอนที่แจ้งหลัง 13.30 น.จะจัดส่งในวันถัดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 150 ชุด, 200 ชุด, 250 ขุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 1,500 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: