*1-30 พฤศจิกายน เท่านั้น
สินค้าราคาโปรโมชั่นไม่สามารถใช้กับคูปองส่วนลดได้

สินค้าที่ร่วมรายการ

บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในกระดาษต่อเนื่องฟอร์มสำเร็จรูปของเรา
จึงขอมอบคูปองส่วนลดแทนคำขอบคุณจากใจ

วิธีการและเงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดกระดาษต่อเนื่อง

 • รหัสคูปอง NEWCUS สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง รหัสคูปอง WEB3 ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • คูปองนี้ใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้อที่เว็บไซต์ rayongcom.com เท่านั้น โดยใส่รหัสคูปองที่หน้าตะกร้าสินค้า
 • ใช้ได้เฉพาะสินค้าราคาปกติ และสินค้าที่ร่วมรายการ

ไม่ได้ทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายนานมากแล้ว พอเริ่มมีขายสินค้าในลาซาด้าจะเอาค่าคอมมิชชั่นที่ถูกลาซาด้าหัก มาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ทางสนง.บัญชีแจ้งกว่าต้องหัก ณ ที่จ่ายลาซาด้าด้วย ไม่งั้นจะเอาค่าคอมมิชชั่นมาเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ จะยอดมากน้อยแค่ไหนก็ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

พอทำจริงๆ เอ..หักเท่าไหร่ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 หรือ ภ.ง.ด.3 นะชักไม่แน่ใจ เลยเป็นเหตุให้กลับมาทบทวน

 • กรณีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.53
 • กรณีหัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.3
 • เมื่อหักไว้แล้ว ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่กรมสรรพากร ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป เช่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเดือน มิถุนายน ให้ยื่นแบบแก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 กรกฎาคม

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักเท่าไหร่

หักเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของค่าใช้จ่าย

 • ค่าขนส่ง 1%
 • ค่าประกันภัย 1%
 • ค่าโฆษณา 2%
 • ค่าบริการ-ค่าจ้างทำของ 3%
 • ค่าเช่า 5%

อย่างกรณีของลาซาด้ามีค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินและค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินจะถือว่าเป็นค่าบริการจึงจะหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (1 เม.ย.-30 ก.ย.63 กรมสรรพากรประกาศให้หัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 1.5%) และค่าขนส่งหัก 1%

เมื่อเราหัก ณ ที่จ่ายแล้วเราต้องออกหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้รับเงิน โดยหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย1 ชุดจะมี 4 ชั้น

 • ชั้นที่ 1-2 ให้กับผู้รับเงิน
 • ชั้นที่ 3 ส่งให้สนง.บัญชีเพื่อให้สนง.บัญชีจัดทำภ.ง.ด.53 หรือ ภ.ง.ด.3 ส่งกรมสรรพกรภายในวันที่ 6 ของเดือนถัดไป
 • ชั้นที่ 4 เราเก็บไว้เป็นหลักฐานและใช้ตรวจสอบกับภ.ง.ด.53 หรือ ภ.ง.ด.3 ที่สนง.บัญชียื่นให้เรา

หลักๆ ของภาษีหัก ณ ที่จ่ายมีเท่านี้เองค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมยื่นแบบภายในกำหนดเวลา ถ้าเลยกำหนดมีเบี้ยปรับ เงินเพิ่มนะคะ

สนใจหนังสือรับรองภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเราก็มีขายนะ รายละเอียดเพิ่มเติ่มคลิกที่นี่ค่ะ

ตั้งใจจะเขียนแนะนำระบบเอกสารสำหรับธุรกิจบริการ/ธุรกิจรับเหมา นานแล้ว เพราะพิษโควิด19ทำให้มีเวลาได้เขียนซักที บทความนี้เขียนตามประสบการณ์ที่เคยทำธุรกิจรับเหมา ซึ่งระบบเอกสารธุรกิจบริการอื่นๆ ก็จะมีระบบเอกสารไม่แตกต่างกับธุรกิจรับเหมามากนัก

ธุรกิจรับเหมาจะเรียกเก็บเงินเป็นงวดๆ ตามผลงาน ซึ่งในการเรียกเก็บเงินก็จะต้องทำเอกสารส่งมอบงานเพื่อเป็นการสรุปปริมาณงานที่ทำได้งวดนั้นๆ เมื่อ Project Manager ตรวจสอบเซ็นรับเอกสารส่งมอบงานแล้ว ได้สำเนาเอกสารส่งมอบงานคืนมา (ต้นฉบับ PM เก็บไว้) บัญชี(ของเรา)ก็จะทำใบแจ้งหนี้และใบวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ในลูกค้าบางรายก็ส่งใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลไปพร้อมเอกสารส่งสอบงานเลย เมื่อครบกำหนดรับเงินบัญชีก็จะออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

ตัวอย่างเอกสาร

กรณีที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ สามารถแก้ไขได้โดยตรวจสอบ ภาษาใน Control Panel

Control Panel>>Clock, Language and Region>>Region

คลิกที่ Location

Home location: ให้เลือกเป็น Thailand/ประเทศไทย

คลิกที่ Administrative

ที่ Current language for non-Unicode programs: ต้องเป็น Thai/ภาษาไทย ถ้าไม่ใช่ให้คลิกที่ Change system locale.. แล้วเลือกให้เป็น Thai

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

—————————————————————————

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
 1. คลิกที่แถบเครื่องมือช่วยเหลือ
 2. คลิกที่ข้อมูลลงทะเบียน
 3. กรอกข้อมูลที่อยู่ใบกำกับภาษีและที่อยู่ไปรษณีย์ให้ครบถ้วน แล้วคลิก Save
 4. ส่งไฟล์ที่ save มาที่อีเมล orders@rayongcom.com ด้วยอีเมลที่ลูกค้าใช้ในการสั่งซื้อ
 5. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับไฟล์ลงทะเบียนแล้ว จะส่งต่อให้บริษัท รพีเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม เพือออกใบอนุญาตและจะส่งใบอนุญาตที่ได้ให้ลูกค้าทางอีเมลที่ลูกค้าส่งไฟล์ลงทะเบียนมา
 6. เมื่อได้รับใบอนุญาตทางอีเมลแล้วให้ save ไฟล์เก็บไว้ จากนั้นที่โปรแกรมไทนี่ แถบเครื่องมือช่วยเหลือให้คลิกที่ นำเข้าใบอนุญาต และเลือกไฟล์ที่เซฟเก็บไว้

 

หากลูกค้าติดปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งานโปรแกรมบัญชี โปรแแกรมพิมพ์บิล ทางเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยการรีโมทเดสทอป (การควบคุมคอมพิวเตอร๋จากระยะไกล) ด้วยส่วนขยาย(แอป)ของกูเกิ้ลโครม ซึ่งลูกค้าต้องติดตั้งส่วนเขยายนี้ใน Google Chtome ก่อน ดาวโหลดส่วนขยายได้ที่ลิงค์นี้ https://remotedesktop.google.com/home

เท่าที่รับฟังปัญหามาลูกค้าหลายท่าน มีปัญหาพิมพ์บิลด้วย excel พิมพ์ออกมาแล้วไม่ตรงบ้าง เลขที่ซ้ำ, วันที่ซ้ำ เพราะลืมเปลี่ยนข้อมูลบ้าง
อยากได้โปรแกรมพิมพ์บิลที่ราคาถูก เพราะต้องการใช้เพียงแค่พิมพ์บิลอย่างเดียว ไม่ต้องการระบบสต็อค ระบบซื้อ หรือระบบอื่นๆ ที่มีในโปรแกรมบัญชี

โปรแกรมพิมพ์บิลอินวอยไทนี่ (Invoice Tiny) และ อินวอยไทนี่พลัส (Invoice Tiny+) สามารถตอบโจทย์นี้ได้อย่างดีเยี่ยม ใช้งานง่าย และเป็นโปรแกรมพิมพ์บิลที่ราคาเพียงพันกว่าบาท แต่ความสามารถคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆ จ่ายครั้งเดียว ไม่มีบริการรายเดือน

โปรแกรมพิมพ์บิลอินวอยไทนี่

ดาวโหลดทดลองใช้ คลิกที่นี่
สั่งซื้อโปรแกรม คลิกที่นี่
วิธีการลงทะเบียน คลิกที่นี่

คุณสมบัติโปรแกรมพิมพ์บิลไทนี่

 • เก็บข้อมูลสินค้า
 • เก็บข้อมูลลูกค้า
 • บันทึกรายการขาย
 • สร้างเอกสาร
  • ใบส่งของ
  • ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • ใบรับมัดจำ
  • ใบวางบิล
 • รายงานขาย รายงานภาษีขาย

โปรแกรมพิมพ์บิลอินวอยไทนี่พลัส

ดาวโหลดทดลองใช้ คลิกที่นี่
สั่งซื้อโปรแกรม คลิกที่นี่
วิธีการลงทะเบียน คลิกที่นี่

คุณสมบัติโปรแกรมพิมพ์บิลไทนี่พลัส

 • ระบบใบเสนอราคา
 • เก็บข้อมูลสินค้า
 • เก็บข้อมูลลูกค้า
 • บันทึกรายการขาย
 • สร้างเอกสาร
  • ใบส่งของ
  • ใบกำกับภาษี
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • ใบรับมัดจำ
  • ใบวางบิล
 • รายงานขาย รายงานภาษีขาย

ฟอร์มสำเร็จรูปที่โปรแกรมพิมพ์บิลไทนี่รองรับ

ในโปรแกรมพิมพ์บิล โปรแกรมบัญชีแอคบิลลิ่งเราสามารถปรีับเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ ขนาดฟอนต์ได้ตามต้องการ ตามวิธีด้านล่างนี้ค่ะ