TC กระดาษต่อเนื่องเคมี 3ชั้น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

385.20 ฿8,667.00 ฿

ขนาด: 9×11 นิ้ว

ฟอร๋มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วย

 • ชั้นที่ 1  ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีฟ้า)
 • ชั้นที่ 2  สำเนา ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีเขียว)
 • ชั้นที่ 3  สำเนา ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีม่ววง)
ล้างค่า

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับธุรกิจขายสินค้าเงินสด หรือ ธุรกิจบริการที่ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อได้รับชำระเงิน

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 3 ชั้น ประกอบด้วย

 • ชั้นที่ 1  ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีฟ้า)
 • ชั้นที่ 2  สำเนา ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีเขียว)
 • ชั้นที่ 3  สำเนา ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีม่ววง)

ราคา (ยังไม่รวม VAT และ ค่าขนส่ง)

 • 100  ชุด ราคาชุดละ 3.60 บาท
 • 200  ชุด ราคาชุดละ 3.50 บาท
 • 300  ชุด ราคาชุดละ 3.30 บาท
 • 500  ชุด ราคาชุดละ 3.20 บาท
 • 1,000  ชุด ราคาชุดละ 3.00 บาท
 • 1,500  ชุด ราคาชุดละ 2.90 บาท
 • 2,000  ชุด ราคาชุดละ 2.80 บาท
 • 3,000  ชุด ราคาชุดละ 2.70 บาท

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.7 kg
จำนวน

100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 1,500 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: