MS ฟอร์มเอนกประสงค์ กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น ขนาด 9×5.5 นิ้ว

310.30 ฿7,276.00 ฿

ฟอร์มเอนกประสงค์กระดาษต่อเนื่อง ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้พิมพ์เป็น ใบส่งสินค้าชั่วคราว, ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้,
ใบวางบิล

ล้างค่า

คำอธิบาย

ฟอร์มเอนกประสงค์กระดาษต่อเนื่อง ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้พิมพ์เป็น ใบส่งสินค้าชั่วคราว, ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้, ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้, ใบวางบิล

  • กระดาษต่เนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับ
  • กระดาษต่เนื่องชั้นที่ 2 สำเนา
  • กระดาษต่เนื่องชั้นที่ 3 สำเนา
จำนวน(ชุด) ราคา/หน่วย (บาท)
ราคายังไม่รวม VAT
100 2.9
200 2.8
300 2.7
400 2.6
500 2.5
600 2.4

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 200 ชุด, 250 ขุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: