IV กระดาษต่อเนื่อง 6 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน

588.50 ฿16,264.00 ฿

กระดาษต่อเนื่องขนาด 9×11 นิ้ว
กระดาษต่อเนื่องเคมี(โอจิ) เนื้อดีพิมพ์ติดชัด
ฟอร์มมาตราฐานถูกต้องตามระเบียยบสรรพากร
ควรใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม
LQ-300 หรือ LQ-310 ตามสเปคเครื่องจะพิมพ์ได้ 4 ชั้น เมื่อพิมพ์ออกมาจะเป็นตามภาพตัวอย่าง

ล้างค่า

คำอธิบาย

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 6 ชั้น ใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย

กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ สำเนาใบกำกับภาษี-ใบส่งสินค้า
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 6 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
ผลิตจากกระดาษโอจิ
กระดาษเนื้อดีพิมพ์ติดง่าย
ฟอร์มมาตราฐานถูกต้องตามระเบียยบสรรพากร
ควรใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม
LQ-300 หรือ LQ-310 ตามสเปคเครื่องจะพิมพ์ได้ 4 ชั้น เมื่อพิมพ์ออกมาจะเป็นตามภาพตัวอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

3500 ชุด, 100 ชุด, 150 ชุด, 200 ชุด, 250 ขุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 1,500 ชุด, 2,000 ชุด, 2,500 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: