FA2 ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 2 ชั้น สำหรับ Flow Account โฟลว์แอคเค้าท์

353.10 ฿10,700.00 ฿

FA2 ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 2 ชั้น 

รองรับโปรแกรมบัญชีออนไลน์โฟลแอคเค้าท์
หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆ ก็สามารถใช้ได้
เป็นกระดาษต่อเนื่องเคมีเปล่าพิมพ์ต้นฉบับและสำเนา
ช่วยลดเวลาในการทำงานไม่ต้องพิมพ์เอกสารหลายรอบ

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 2 ชั้น  1 ชุด ประกอบด้วย

 • ชั้นที่ 1 ต้นฉบับ กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว สีขาว
 • ชั้นที่ 2 สำเนา กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว สีฟ้า
ล้างค่า

คำอธิบาย

FA2 ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 2 ชั้น 

ใช้พิมพ์เอกสารได้หลากหลาย

รองรับโปรแกรมบัญชี Flow Account โฟลว์แอคเค้าท์ และโปรแกรมบัญชีอื่นๆ

ขนาด 9×11 นิ้ว

FA2 ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 2 ชั้น

 • ชั้นที่ 1  ต้นฉบับ กระดาษต่อเนื่องเคมี สีขาว พิมพ์สีแดง
 • ชั้นที่ 2 สำเนา กระดาษต่อเนื่องเคมี สีฟ้า พิมพ์สีแดง

ราคายังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง

 • 100 ชุด ราคาฃุดละ 3.30 บาท
 • 200 ชุด ราคาฃุดละ 3.20 บาท
 • 300 ชุด ราคาฃุดละ 3.10 บาท
 • 400 ชุด ราคาฃุดละ 3.00 บาท
 • 500 ชุด ราคาฃุดละ 2.90 บาท
 • 1,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.80 บาท
 • 2,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.70 บาท
 • 3,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.60 บาท
 • 4,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.50 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: