RE ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี ใบเสร็จรับเงิน 2 ชั้น

353.10 ฿10,700.00 ฿

ฟอร์มกระดาษต่อเนื่องเคมี 2 ชั้น ใบเสร็จรับเงิน  สำหรับการขายเชื่อ
ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 2 ชั้น ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่องเคมี สีขาว พิมพ์สีแดง
ชั้นที่ 2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่องเคมี สีขาว พิมพ์สีแดง

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวโหลดไฟล์ฟรี Excel ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องใบเสร็จรับเงินเคมี 2 ชั้น

ขนาด 9×11 นิ้ว

ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1  ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่องเคมี สีขาว พิมพ์สีแดง
ชั้นที่ 2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่องเคมี สีขาว พิมพ์สีแดง

ราคายังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง

100 ชุด ราคาฃุดละ 3.30 บาท
200 ชุด ราคาฃุดละ 3.20 บาท
300 ชุด ราคาฃุดละ 3.10 บาท
400 ชุด ราคาฃุดละ 3.00 บาท
500 ชุด ราคาฃุดละ 2.90 บาท
1,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.80 บาท
2,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.70 บาท
3,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.60 บาท
4,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.50 บาท

สั่งซื้อกระดาษต่อเนื่องและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่LineShopNo reviews to show

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: