RE ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี ใบเสร็จรับเงิน 2 ชั้น

(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

353.10 บาท10,700.00 บาท

ฟอร์มกระดาษต่อเนื่องเคมี 2 ชั้น ใบเสร็จรับเงิน  สำหรับการขายเชื่อ
ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 2 ชั้น ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่องเคมี สีขาว พิมพ์สีแดง
ชั้นที่ 2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่องเคมี สีขาว พิมพ์สีแดง

คำอธิบาย

ดาวโหลดไฟล์ฟรี Excel ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องใบเสร็จรับเงินเคมี 2 ชั้น

ขนาด 9×11 นิ้ว

ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1  ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่องเคมี สีขาว พิมพ์สีแดง
ชั้นที่ 2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่องเคมี สีขาว พิมพ์สีแดง

ราคายังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง

100 ชุด ราคาฃุดละ 3.30 บาท
200 ชุด ราคาฃุดละ 3.20 บาท
300 ชุด ราคาฃุดละ 3.10 บาท
400 ชุด ราคาฃุดละ 3.00 บาท
500 ชุด ราคาฃุดละ 2.90 บาท
1,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.80 บาท
2,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.70 บาท
3,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.60 บาท
4,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.50 บาท

สั่งซื้อกระดาษต่อเนื่องและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่LineShop

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

RE ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี ใบเสร็จรับเงิน 2 ชั้น จาก 2 รีวิว

  1. รังสิมา วงษ์เนียม (ผู้ซื้อสินค้า)

  2. ไม่แสดงตน (ผู้ซื้อสินค้า)

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้