WHT หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50 กระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว

(2 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

406.60 บาท11,556.00 บาท

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50

 • ฉบับที่ 1 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ใช้แนบกับแบบแสดงรายการภาษี กระดาษต่อเนื่องสีขาว
 • ฉบับที่ 2 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
  เก็บไว้เป็นหลักฐาน กระดาษต่อเนื่องสีฟ้า
 • ฉบับที่ 3 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50
  สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย กระดาษต่อเนื่องสีเหลือง
 • ฉบับที่ 4 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50
  สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย กระดาษต่อเนื่องสีชมพู

คำอธิบาย

ดาวโหลดไฟล์ฟรี Excel ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50
ราคากระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น (ราคายังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง)

100 ชุด ราคาฃุดละ 3.80 บาท
200 ชุด ราคาฃุดละ 3.60 บาท
300 ชุด ราคาฃุดละ 3.50 บาท
400 ชุด ราคาฃุดละ 3.40 บาท
500 ชุด ราคาฃุดละ 3.30 บาท
1,000 ชุด ราคาฃุดละ 3.10 บาท
1,500 ชุด ราคาฃุดละ 3.00 บาท
2,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.90 บาท
3,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.80 บาท
4,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.70 บาท

สั่งซื้อกระดาษต่อเนื่องและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่LineShop

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 1,000 ชุด, 1,500 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

WHT หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50 กระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว จาก 2 รีวิว

 1. ไม่แสดงตน (ผู้ซื้อสินค้า)

  ใช้งานง่าย มีแบบฟอร์ม excelให้

 2. ไม่แสดงตน (ผู้ซื้อสินค้า)

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้