SNT สลิปเงินเดือน แบบไม่มีเส้นตาราง

321.00 ฿10,700.00 ฿

สลิปเงินเดือน แบบไม่มีเส้นตาราง

  • กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9×5.5 นิ้ว
  • 3 ชั้น ชั้นที่ 2-3 ผนึกเป็นซอง
ล้างค่า

คำอธิบาย

สลิปเงินเดือน แบบไม่มีเส้นตาราง

  • กระดาษต่อเนื่อง ขนาด 9×5.5 นิ้ว
  • 3 ชั้น ชั้นที่ 2-3 ผนึกเป็นซอง
  • 100 / 200 / 300 / 400 / 500 ชุด ราคาชุดละ 3 บาท
  • 1000 / 2000 / 3000 / 4000 ราคาชุดละ 2.50 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 1,000 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: