TV ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

(3 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

406.60 บาท11,556.00 บาท

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น  ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ 1 ชุด ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1  ต้นฉบับใบแจ้งหนี้ กระดาษต่อเนื่องเคมี สีฟ้า
ชั้นที่ 2 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า     สำเนาใบแจ้งหนี้ กระดาษต่อเนื่องเคมีสีเขียวอ่อน
ชั้นที่ 3 สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี  กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว
ชั้นที่ 4 สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี กระดาษต่อเนื่องเคมีสีเหลือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวโหลดไฟล์ฟรี Excel ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

ฟอร์มกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า เหมาะสำหรับการขายเชื่อ ขายเครดิต
แนะนำใช้คู่กับ (RE)ฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง 2 ชั้น ใบเสร็จรับเงิน
ราคากระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น (ราคายังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง)

100 ชุด ราคาชุดละ 3.80 บาท
200 ชุด ราคาชุดละ 3.60 บาท
300 ชุด ราคาชุดละ 3.50 บาท
400 ชุด ราคาชุดละ 3.40 บาท
500 ชุด ราคาชุดละ 3.30 บาท
1,000 ชุด ราคาชุดละ 3.10 บาท
1,500 ชุด ราคาชุดละ 3.00 บาท
2,000 ชุด ราคาชุดละ 2.90 บาท
3,000 ชุด ราคาชุดละ 2.80 บาท
4,000 ชุด ราคาชุดละ 2.70 บาท

สั่งซื้อกระดาษต่อเนื่องและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่LineShop

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 150 ชุด, 200 ชุด, 250 ขุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 1,500 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

TV ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ จาก 3 รีวิว

  1. ไม่แสดงตน (ผู้ซื้อสินค้า)

  2. ไม่แสดงตน (ผู้ซื้อสินค้า)

    สินค้าดี ตรงการใช้งาน

  3. ณัชฐชา ส. (ผู้ซื้อสินค้า)

    สินค้าโอเครค่ะ

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้