ML ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 3ชั้น

(13 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

385.20 บาท8,667.00 บาท

ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 3ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว
ใช้งานได้หลากหลาย เช่นใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้าชั่วคราว ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่อง3 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1  ต้นฉบับ กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีฟ้า
ชั้นที่ 2  สำเนา กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีเขียว
ชั้นที่ 3  สำเนา ระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีม่วง

คำอธิบาย

ดาวโหลดไฟล์ฟรี Excel ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 3ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว
ใช้พิมพ์เอกสารได้หลากหลาย เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้าชั่วคราว ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งของ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ แบบเดียวพิมพ์ได้หลายอย่าง ไม่ต้องเปลี่ยนกระดาษบ่อยๆ

ML ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 3ชั้น ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1  ต้นฉบับ กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีฟ้า
ชั้นที่ 2  สำเนา กระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีเขียว
ชั้นที่ 3  สำเนา ระดาษต่อเนื่องเคมีสีขาว พิมพ์หมึกสีม่วง

ราคาปกติ (ยังไม่รวม VAT)

100  ชุด ราคาชุดละ 3.60 บาท
200  ชุด ราคาชุดละ 3.50 บาท
300-400  ชุด ราคาชุดละ 3.30 บาท
500  ชุด ราคาชุดละ 3.20 บาท
1,000  ชุด ราคาชุดละ 3.00 บาท
2,000  ชุด ราคาชุดละ 2.90 บาท
3,000  ชุด ราคาชุดละ 2.70 บาท

สั่งซื้อกระดาษต่อเนื่องและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่LineShop

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.7 กก.
จำนวน

100 ชุด, 150 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 1,500 ชุด, 2,000 ชุด, 2,500 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ML ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 3ชั้น จาก 13 รีวิว

 1. พัณณ์ชิตา ก่อพงศ์โชติสิน (ผู้ซื้อสินค้า)

 2. ชญานุช จันทร์กระจ่าง (ผู้ซื้อสินค้า)

  จัดส่งรวดเร็วมาก

 3. ไม่แสดงตน (ผู้ซื้อสินค้า)

  ดีค่ะ

 4. kantika sciencewell.net (ผู้ซื้อสินค้า)

 5. วิชชนีย์ น. (ผู้ซื้อสินค้า)

 6. ไม่แสดงตน (ผู้ซื้อสินค้า)

 7. ศศิธร (ผู้ซื้อสินค้า)

 8. ณัฐวุฒิ ขันธิมา (ผู้ซื้อสินค้า)

 9. ไม่แสดงตน (ผู้ซื้อสินค้า)

 10. ศศิธร (ผู้ซื้อสินค้า)

 11. ชญานุช จันทร์กระจ่าง (ผู้ซื้อสินค้า)

 12. ไม่แสดงตน (ผู้ซื้อสินค้า)

 13. ศศิธร (ผู้ซื้อสินค้า)

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้