ภาพโดย GraphicMama-team จาก Pixabay

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

  • ต้องการเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงกับการใช้งานที่ต้องการ, สั่งสินค้าผิดรุ่น ซึ่งในกรณีนี้ลูกค้ารับผิดชอบค่าขนส่งกลับมาเปลี่ยน และค่าขนส่งที่บริษัทฯ ส่งสินค้ากลับไปให้ โดยลูกค้าจะเป็นผู้ส่งสินค้ากลับมาเองหรือแจ้งให้บริษัทฯ เรียกขนส่งแฟลชเอ็กเพรสเข้าไปรับสินค้าที่ลูกค้าก็ได้
  • ได้รับสินค้าผิดรุ่น ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ ในกรณีนี้บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งรับสินค้ากลับและส่งสินค้าใหม่
  • สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ในกรณีนี้บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งทั้งรับสินค้ากลับและส่งสินค้าใหม่เช่นกัน
  • สินค้ามีความผิดปกติบางอย่าง บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี

โดยลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่เซ็นต์รับสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่
E-mail : orders @ rayongcom.com
Line ID : @rayongcom
เพิ่มเพื่อน