การเปลี่ยน / คืนสินค้า

ภาพโดย GraphicMama-team จาก Pixabay

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้าไม่ตรงคำสั่งซื้อ
  • ได้รับสินค้าผิด
  • สินค้าที่ได้รับความเสียหายจากการขนส่ง

โดยลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่เซ็นต์รับสินค้า
บริษัทฯ จะดำเนินการเรียกขนส่งเข้าไปรับสินค้าและส่งสินค้าที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี

ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่

Line ID : @rayongcom

E-mail : order @ rayongcom.com

%d bloggers like this: