1. กรอกเลขที่คำสั่งซื้อที่ท่านได้รับแจ้งทางอีเมล์ เช่น order(#756) ให้กรอกเเฉพาะตัวเลข 756 ในช่อง Order ID
  2. กรอกอีเมลของท่านในช่องอีเมล
  3. คลิกปุ่มติดตาม

ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อของคุณ กรุณากรอกรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" คุณควรได้รับรหัสการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ