ให้ความช่วยเหลือด้วย Chrome Remote Desktop

หากลูกค้าติดปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งานโปรแกรมบัญชี โปรแแกรมพิมพ์บิล ทางเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยการรีโมทเดสทอป (การควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล) ด้วยส่วนขยาย(แอป)ของกูเกิ้ลโครม ซึ่งลูกค้าต้องติดตั้งส่วนเขยายนี้ใน Google Chtome ก่อน ดาวโหลดส่วนขยายได้ที่ลิงค์นี้ https://remotedesktop.google.com/home