ใช้ปริ้นเตอร์ OKI แล้วพิมพ์ไม่ตรง แก้ไขอย่างไรดี

ปกติแล้วเครื่องเครื่องพิมพ์ OKI จะดึงหัวกระดาษสูง ซึ่งเป็นค่าปกติที่มาจากโรงงาน เราสามารถตั้งค่าการฟีดกระดาษของปริ้นเตอร์โอกิได้ดังนี้

  1. ใส่กระดาษ แล้วกดปุ่ม ป้อนเข้า 
  2. กดปุ่ม SEL ซึ่งจะทำให้ไฟ SEL ดับและหัวพิมพ์เลื่อนชิดซ้าย
  3. กดปุ่ม Load และ LF พร้อมกัน จะได้ยินเสียงดังกึกๆๆๆๆ กระดาษจะค่อยๆ เลื่อนลง กดค้างไว้จนกระดาษเลื่อนลงไปจนถึงตำแหน่งที่ต้องการแล้วค่อยปล่อยนิ้ว
  4. กดปุ่ม SEL ไฟที่ SEL จะติด กดปุ่ม Load และ LF ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อทำการบันทึกค่ากาตำแหน่งหัวกระดาษที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 3 
  5. พิมพ์ทดสอบ ทำซ้ำขั้นตอน 1- 4 จนกว่าจะตรงตามที่ต้องการ