เพิ่มอีเมลในฟอร์มหรือรายงานในโปรแกรมบัญชีแอคบิลลิ่ง

วิธีการเพิ่มอีเมล์ในในฟอร์มหรือรายงานในโปรแกรมบัญชีแอคบิลลิ่ง เราสามารถเพิ่มอีเมลได้ 2 วิธี คือ

  • วิธีที่ 1 เพิ่มอีเมลด้วยการใช้ เครื่องมือ “เพิ่มอักษร” ซึ่งวิธีนี่ เราจะพิมพ์อีเมลหรือข้อความที่เราต้องการลงไปได้เลย หรือ
  • หรืออีกวิธีคือ เพิ่มอีเมลจากฟังชั่น เป็นการดึงอีเมลที่เราใส่ไว้ข้อมูลกิจการมาแสดงค่ะ ซึ่งวิธีนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงอีเมลในข้อมูลกิจการ ฟอร์ม/รายงานที่เราใช่ฟังชั่นอีเมลไว้ ก็จะอัพเดทอีเมลจากข้อมูลกิจการให้เลย