วิธีแก้ไขเมนูแอคบิลลิ่งภาษาไทยอ่านไม่ได้

กรณีที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ สามารถแก้ไขได้โดยตรวจสอบ ภาษาใน Control Panel

Control Panel>>Clock, Language and Region>>Region

คลิกที่ Location

Home location: ให้เลือกเป็น Thailand/ประเทศไทย

คลิกที่ Administrative

ที่ Current language for non-Unicode programs: ต้องเป็น Thai/ภาษาไทย ถ้าไม่ใช่ให้คลิกที่ Change system locale.. แล้วเลือกให้เป็น Thai