ระบบได้รับแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การจัดส่งสินค้า

คำสั่งซื้อที่ได้รับการแจ้งโอนภายใน 12:00 น. บริษัทฯ จะส่งมอบสินค้าให้กับขนส่งวันที่ได้รับแจ้ง

คำสั่งซื้อที่ได้รับการแจ้งโอนหลัง 12:00 น. ส่งมอบสินค้าให้กับขนส่งในวันถัดไป

เมื่อบริษัทฯ จัดเตรียมสินค้า-จัดส่งสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบ Tracking ได้ในรายละเอียดคำสั่งซื้อค่ะ

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: