ระบบได้รับแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การจัดส่งสินค้า

บริษัทจัดส่งสินค้าวันจันทร์-วันศุกร์
คำสั่งซื้อที่ได้รับการแจ้งโอนภายในเวลา 12:00 น. บริษัทฯ จะส่งมอบสินค้าให้กับขนส่งในวันที่ได้รับแจ้ง
หากได้รับแจ้งโอน หลังเวลา 12:00 น. ส่งมอบสินค้าให้กับขนส่งในวันทำการถัดไป (จันทร์-ศุกร์)

คำสั่งซื้อที่ได้รับแจ้งโอนวันศุกร์ หลังเวลา 12:00 น. ขนส่งจะเข้ารับสินค้าในวันจันทร์

เมื่อบริษัทฯ จัดเตรียมสินค้า-จัดส่งสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบ Tracking ได้ในรายละเอียดคำสั่งซื้อ และระบบจะส่ง Tracking ไปยังอีเมลที่ลูกค้าสังซื้อค่ะ

%d bloggers like this: