ปรับเปลี่ยนฟอนต์ในฟอร์ม/รายงานโปรแกรมพิมพ์บิลแอคบิลลิ่ง

ในโปรแกรมพิมพ์บิล โปรแกรมบัญชีแอคบิลลิ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ ขนาดฟอนต์ได้ตามต้องการ ตามวิธีด้านล่างนี้ค่ะ