ตัวอย่างใบกำกับภาษีปี57

ตั้งแต่ 1 ม.ค.57 กรมสรรพากรกำหนดให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ ในใบกำกับภาษี (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 197) ซึ่งรวมถึง ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้่

  • ผู้ขาย
    1. เพิ่มรายละเอียด สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่….. 
  • ผู้ซื้อ
    1. เลขผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ
    2. สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่

Update 8/1/57 กรมสรรพากรประกาศเลื่อนการเพิ่มรายการในใบกำกับภาษีเป็นเริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค. 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บกรมสรรพากร คลิกที่นี่