ขนาดกระดาษต่อเนื่อง

กระดาษต่อเนื่อง ( Continous paper) หรือ ฟอร์มธุรกิจ Business form ที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เรียก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 1. กระดาษต่อเนื่องแบบมาตราฐาน Standard form หรือ Stock form
  ส่วนใหญ่ใช้ในการพิมพ์รายงาน หรืองานอื่นๆ เป็นฟอร์มเปล่าไม่มีพิมพ์ชื่อบริษัท หรือรายละเอียดต่าง สามารถหาซื้อได้ที่ แมคโคร โลตัส ออฟฟิตดีโป้ หรือร้านเครื่องเขียน โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือมี ลายเส้น และ ไม่มีลายเส้น ขนาดทีี่ใช้ส่้วนใหญ่จะเป็นดังนี้
  ขนาดกระดาษต่อเนื่อง
  (กว้างxยาว)
  จำนวนชั้น
  9 x 5.5 นิ้ว 1-4
  9 x 11 นิ้ว 1-4
  9.5 x 11 นิ้ว 1-4
  11 x 11 นิ้ว 1-4
  15 x 11 นิ้ว 1-4
 2. กระดาษต่อเนื่องแบบดีไซน์ฟอร์ม Design form
  เป็นกระดาษต่อเนื่องที่ออกแบบโดยเฉพาะกับการใช้งานในแค่ละประเภท เช่นมีการพิมพ์ข้อความ ชื่อบริษัท โลโก้ และรายละเอียดอื่นๆ ลงไป เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ สลิปเงินเดือน ตั๋วรถ สลากซองยา ฯลฯ ซึ่งสามารถออกแบบทั้งรูปแบบและขนาดได้ตามความต้องการของลูกค้า