กระดาษต่อเนื่องลดราคาถูกที่สุดในรอบปี

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องที่ร่วมรายการมีดังนี้

 1. IV ฟอร์มสำเร็จรูป กระดาษต่อเนื่อง 6 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
  ลดราคาเหลือชุดละ 5 บาท บรรจุแพ็คละ 100 ชุด
 2. TR ฟอร์มสำเร็จรูป กระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
  ลดราคาเหลือชุดละ 2.80 บาท บรรจุแพ็คละ 100 ชุด
 3. TV ฟอร์มสำเร็จรูป กระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน
  ลดราคาเหลือชุดละ 2.80 บาท บรรจุแพ็คละ 100 ชุด
 4. TC ฟอร์มสำเร็จรูป กระดาษต่อเนื่อง 3 ชั้น ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  ลดราคาเหลือชุดละ 2.80 บาท บรรจุแพ็คละ 150 ชุด
 • ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง
 • โปรโมชั่นสิ้นสุด 30 พ.ย. 59