IV กระดาษต่อเนื่อง 6 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน

(17 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

588.50 ฿16,264.00 ฿

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 6 ชั้น ใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน

 • ผลิตจากกระดาษโอจิ
 • กระดาษเนื้อดีพิมพ์ติดง่าย
 • ฟอร์มมาตราฐานถูกต้องตามระเบียยบสรรพากร
 • กระดาษต่อเนื่องเคมี 6 ชั้น ใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ สำเนาใบกำกับภาษี-ใบส่งสินค้า
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 6 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวโหลดไฟล์ฟรี Excel ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 6 ชั้น ใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย

กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า พิมพ์สีเขียว
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 ต้นฉบับใบแจ้งหนี้/ สำเนาใบกำกับภาษี-ใบส่งสินค้า พิมพ์สีฟ้า
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ พิมพ์สีม่วง
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ พิมพ์สีน้ำตาล
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน พิมพ์สีส้ม
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 6 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า พิมพ์สีชมพู
ผลิตจากกระดาษโอจิ
กระดาษเนื้อดีพิมพ์ติดง่าย
ฟอร์มมาตราฐานถูกต้องตามระเบียบสรรพากร

ควรใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม
หากใช้ LQ-300 หรือ LQ-310 ตามสเปคเครื่องจะพิมพ์ได้ 4 ชั้น เมื่อพิมพ์ออกมาจะชั้นที่ 6 ตัวหนังสือไม่คมชัดเท่าเครื่องพิมพ์ที่สเปคพิมพ์ได้ 6 ชั้น
**ตามภาพตัวอย่างเป็นกระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 6 ซึ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ LQ-300

IV กระดาษต่อเนื่อง 6 ชั้น ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน

สั่งซื้อกระดาษต่อเนื่องและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่LineShop

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

3500 ชุด, 100 ชุด, 150 ชุด, 200 ชุด, 250 ขุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 1,500 ชุด, 2,000 ชุด, 2,500 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

%d bloggers like this: