ทำไมไม่จัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียน

เนื่องจากฟอร์มกระดาษต่อเนื่องมีน้ำหนักมาก เช่น ใบกำกับภาษี 5 ชั้น แพ็ค 100 ชุด น้ำหนักประมาณ 1.7 ก.ก. จึงไม่สามารถส่งแบบลงทะเบียนได้ เนื่องจากทางไปรษณีย์กำหนดให้การส่งพัสดุลงทะเบียนน้ำหนักต้องไม่เกิน 1 ก.ก.ค่ะ