ตั้งค่ากระดาษต่อเนื่อง 9×5.5 นิ้ว

ลูกค้าหลายท่านพิมพ์บิลหรือเอกสารต่างด้วยกระดาษต่อเนื่องโดยเซ็ทฟอร์มใน excel ถ้าเป็นขนาดกระดาษขนาดปกติ 9×11 นิ้ว ก็จะสามารถเลือกขนาดกระดาษเป็น letter fanfold 8 1/2×11 นิ้วเพื่อพิมพ์กระดาษต่อเนื่องได้ แต่ถ้าเป็นกระดาษต่อเนื่องขนาด 9×5.5 นิ้วจะไม่มีให้เลือก จึงจำเป็นต้องเพิ่มขนาดกระดาษต่อเนื่องใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถเพิ่มใน excel ได้ ตามที่เคยได้แนะนำไว้แล้ว สามารถเข้าไปดูได้โดยคลิกที่นี่

หากไม่สามารถเพิ่มใน excel ได้ ก็มีอีกวิธีคือเพิ่มกระดาษต่อเนื่องขนาด 9×5.5 นิ้วใน Print server properties ไม่ยากทำตามภาพได้เลย คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดเต็มค่ะ