กระดาษต่อเนื่องที่ขายในเว็บอยู่สามารถใส่ชื่อบริษัทให้ได้หรือไม่

แบบกระดาษต่อเนื่องในเว็บเป็นงานสำเร็จรูปที่พิมพ์ออกมาแล้วพร้อมส่งให้ลูกค้าที่สั่งซื้อ ไม่สามารถเพิ่มเติมรายบละเอียดอื่นๆได้ค่ะ

หากต้องการให้มีชื่อกิจการ หรือข้อความอื่นๆ ลูกค้าสามารถสั่งผลิตตามแบบที่ลูกค้ากำหนดได้ค่ะ โดยมีขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 ชุด สำหรับกระดาษต่อเนื่องขนาด 9×11 นิ้ว และ 2,000 ชุด สำหรับขนาด 9×5.5 นิ้วค่ะ