TR ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 5 ชั้น ใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

428.00 ฿11,984.00 ฿

 • ฟอร์มสำเร็จรูป กระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว
 • ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี
 • สำเนาคมชัด
 • ปรุฉีกง่าย
 • กระดาษต่อเนื่องแต่ละชั้นประกอบด้วย
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
  • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
ล้างค่า

คำอธิบาย

กระดาษต่อเนื่องเคมี 5 ชั้น  ขนาด 9×11 นิ้ว ฟอร์มสำเร็จรูปใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย

 • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
 • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
 • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
 • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
 • กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
 TR ใบกำกับภาษี
5 ชั้น (ชุด)
 ราคา/ขุด
ยังไม่รวม VAT
 ค่าสินค้ารวม VAT
100 4.00 428.00
200 3.80 813.20
300 3.60 1,155.60
500 3.40 1,819.00
1,000 3.20 3,424.00
2,000 3.00 6,420.00
3,000 2.90 9,309.00
4,000 2.80 11,984.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 1,000 ชุด, 1,500 ชุด, 2,000 ชุด, 2,500 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: