WHT หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50 กระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว

406.60 ฿11,556.00 ฿

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50

 • ฉบับที่ 1 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50  สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบกับแบบแสดงรายการภาษี กระดาษต่อเนื่องสีขาว
 • ฉบับที่ 2 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50  สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน กระดาษต่อเนื่องสีฟ้า
 • ฉบับที่ 3 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50  สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย กระดาษต่อเนื่องสีเหลือง
 • ฉบับที่ 4 หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50  สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย กระดาษต่อเนื่องสีชมพู
ล้างค่า

คำอธิบาย

 ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50

ราคากระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น (ราคายังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง)

 • 100 ชุด ราคาฃุดละ 3.80 บาท
 • 200 ชุด ราคาฃุดละ 3.60 บาท
 • 300 ชุด ราคาฃุดละ 3.50 บาท
 • 400 ชุด ราคาฃุดละ 3.40 บาท
 • 500 ชุด ราคาฃุดละ 3.30 บาท
 • 1,000 ชุด ราคาฃุดละ 3.10 บาท
 • 1,500 ชุด ราคาฃุดละ 3.00 บาท
 • 2,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.90 บาท
 • 3,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.80 บาท
 • 4,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.70 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 1,000 ชุด, 1,500 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: