FA4 ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น สำหรับ Flow Account โฟลว์แอคเค้าท์

406.60 ฿11,556.00 ฿

FA4 ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น 

รองรับโปรแกรมบัญชีออนไลน์โฟลแอคเค้าท์
หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆ ก็สามารถใช้ได้
เป็นกระดาษต่อเนื่องเคมีเปล่าพิมพ์ต้นฉบับและสำเนา
ช่วยลดเวลาในการทำงานไม่ต้องพิมพ์เอกสารหลายรอบ

ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น  1 ชุด ประกอบด้วย

 • ชั้นที่ 1 ต้นฉบับ กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว สีขาว
 • ชั้นที่ 2 สำเนา กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว สีฟ้า
 • ชั้นที่ 3 สำเนา กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว สีชมพู
 • ชั้นที่ 4 สำเนา กระดาษต่อเนื่องเคมีในตัว สีเหลือง
ล้างค่า

คำอธิบาย

FA4 ฟอร์มอเนกประสงค์กระดาษต่อเนื่องเคมี 4 ชั้น 

ใช้พิมพ์เอกสารได้หลากหลาย

รองรับโปรแกรมบัญชี Flow Account โฟลว์แอคเค้าท์

ราคากระดาษต่อเนื่อง 4 ชั้น (ราคายังไม่รวม VAT และค่าขนส่ง)

 • 100 ชุด ราคาฃุดละ 3.80 บาท
 • 200 ชุด ราคาฃุดละ 3.60 บาท
 • 300 ชุด ราคาฃุดละ 3.50 บาท
 • 400 ชุด ราคาฃุดละ 3.40 บาท
 • 500 ชุด ราคาฃุดละ 3.30 บาท
 • 1,000 ชุด ราคาฃุดละ 3.10 บาท
 • 2,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.90 บาท
 • 3,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.80 บาท
 • 4,000 ชุด ราคาฃุดละ 2.70 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 150 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 600 ชุด, 1,000 ชุด, 2,000 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: