TR ฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องเคมี 5 ชั้น ใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

428.00 ฿11,984.00 ฿

ฟอร์มสำเร็จรูป กระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้น ขนาด 9×11 นิ้ว
ผลิตจากกระดาษคุณภาพดี
สำเนาคมชัด
ปรุฉีกง่าย
กระดาษต่อเนื่องแต่ละชั้นประกอบด้วย

กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวโหลดไฟล์ฟรี Excel ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินกระดาษต่อเนื่องเคมี 5 ชั้น  ขนาด 9×11 นิ้ว ฟอร์มสำเร็จรูปใบกำกับภาษี-ใบส่งของ-ใบเสร็จรับเงิน 1 ชุด ประกอบด้วย

กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 1 ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 2 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 3 สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 4 ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
กระดาษต่อเนื่องชั้นที่ 5 สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า

สั่งซื้อกระดาษต่อเนื่องและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่LineShop

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
จำนวน

100 ชุด, 200 ชุด, 300 ชุด, 400 ชุด, 500 ชุด, 1,000 ชุด, 1,500 ชุด, 2,000 ชุด, 2,500 ชุด, 3,000 ชุด, 4,000 ชุด

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: