วิธีลงทะเบียนโปรแกรมพิมพ์บิลอินวอยไทนี่และไทนี่พลัส

  1. คลิกที่แถบเครื่องมือช่วยเหลือ
  2. คลิกที่ข้อมูลลงทะเบียน
  3. กรอกข้อมูลที่อยู่ใบกำกับภาษีและที่อยู่ไปรษณีย์ให้ครบถ้วน แล้วคลิก Save
  4. ส่งไฟล์ที่ save มาที่อีเมล orders@rayongcom.com ด้วยอีเมลที่ลูกค้าใช้ในการสั่งซื้อ
  5. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับไฟล์ลงทะเบียนแล้ว จะส่งต่อให้บริษัท รพีเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม เพือออกใบอนุญาตและจะส่งใบอนุญาตที่ได้ให้ลูกค้าทางอีเมลที่ลูกค้าส่งไฟล์ลงทะเบียนมา
  6. เมื่อได้รับใบอนุญาตทางอีเมลแล้วให้ save ไฟล์เก็บไว้ จากนั้นที่โปรแกรมไทนี่ แถบเครื่องมือช่วยเหลือให้คลิกที่ นำเข้าใบอนุญาต และเลือกไฟล์ที่เซฟเก็บไว้

 

ติดต่อสอบถาม
%d bloggers like this: